03DHTH1

Nhóm Lớp 03DHTH1 dùng để đăng tải các thông tin về học tập, vui chơi, giải trí có liên quan đến lớp. Giải đáp các thắc mắc về học vụ, điểm số, và các vấn đề phát sinh trong quá trình rèn luyện, học tập của các thành viên trong lớp.

Một số nội dung cần thực hiện khi tham gia Group.

-- Không đăng quảng cáo (ngoại trừ các tin về ngành ngề, các tin tuyển dụng, hội thảo, sự kiện liên quan đến CNTT - quảng cáo sẽ được kiểm tra tính xác thực ).
-- Không tôn giáo, chính trị, phản động.
-- Không đăng tải các vấn đề ảnh hưởng thuần phong mỹ tục.

-- Tôn trọng lẫn nhau và người khác.
-- Xây dựng tinh thần đoàn kết, gắn bó, yêu thương giúp đỡ lẫn nhau về mọi mặt.
-- Sử dụng các từ ngữ phù hợp, tránh sử dụng các từ ngữ đã kích, chỉ trích trong khi đăng bài và thảo luận.

-- Khi đăng bài vui lòng viết Tiếng Việt có dấu.

Nếu vi phạm các điều trên lần thứ nhất, tài khoản sẽ bị BAN trong group trong 3 ngày. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xóa nick khỏi group.