07b2

Nơi các member của 07B2 Fithou gặp gỡ. Giao lưu chửi nhau, chém gió, chửi nhau, đánh nhau, đâm chém + ab->z. :))