๑๐๐ พรรณพฤกษา

๑๐๐ พรรณพฤกษา ฅนรักษ์ยาไทย เป็นความตั้งใจของคนกลุ่มหนึ่งที่ต้องการให้คนที่เรียนแพทย์แผนไทยได้เรียนรู้ และรู้จักตัวยากันจริงๆ จึงเกิดแรงบันดาลใจที่จะจัดกิจกรรมร่วมเดินป่าศึกษาต้นยา และทำหนังสือคู่มือเก็บยาร่วมกัน เพื่อแนะนำและเผยแพร่ตัวยาไทยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น
--------
อย่าขายของที่ไม่เกี่ยวกับในกลุ่มนะครับ
คณะแอดมินไม่อยากแบนใคร มันสะเทือนใจ
--------
งดสนทนาการเมืองในเพจนะครับ
บ้านเมืองเราเศร้าพอแล้ว ไม่ต้องการเพิ่มครับ