K41 - Trường Đại Học Luật Hà Nội

Group là nơi K41-HLU có thể chia sẻ, hỏi han, xin tư vấn, chém g...ió, v.v ... về mọi vấn đề xung quanh việc học tập tại HLU. Nhóm này không dành cho việc quảng cáo, rao vặt mang tính thương mại kể cả việc quảng bá các trung tâm tiếng anh và các trung tâm giáo dục tự phát. Mọi hoạt động của nhóm sẽ được admin quản lý và sẽ trực tiếp có thẩm quyền xóa bài đăng không phù hợp với tiêu chí của nhóm.
mỗi bài đăng bán hàng hoặc không liên quan đến hoạt động học thuật hay hoạt động của các câu lạc bộ trong trường, chương trình tổ chức trong trường, các bạn có thể báo cáo giúp admin để xóa bỏ nhằm tránh rác group.
cảm ơn!