Campus life MUBIS hudulguun

Залуу хүн ч ядарч сульдан идэр хөвгүүд ч бүдэрдэг. Харин Эзэнд найдагчдын хүч нь шинэчлэгдэнэ. Тэд бүргэд мэт жигүүр дээрээ элин халина. Тэд гүйхдээ үл ядран алхахдаа үл цуцна. Исаиа 40:30-31