Vi som jobber i NAV

Dette er en høyst uoffisiell fb-gruppe for ansatte i NAV. Moderatorer er Ragnhild Negård (teamkoordinator NAV Horten) og Torleif Werenskiold (NAV Kontaktsenter Oslo og Akershus). Vi ønsker ikke å konkurrere med erfaringsforumet på Navet; bruk det flittig i arbeidshverdagen:-) Husk at du er her som privatperson, og at du må være varsom med ytringer som gjelder arbeidsplassen din. Gruppen er lukket, ser du personer her som ikke jobber i NAV ber vi om at du melder fra til en av oss.

Takhøyden her skal være stor, men det forutsetter at en viser respekt for sine kolleger; husk at ikke alle opplever virkeligheten i NAV på samme måte som deg, og respekter det. Når det er sagt, håper vi at dette ikke blir stedet en skal ta ut all frustrasjon over arbeidsgiver eller system, da er ikke gruppen liv laga. En frisk diskusjon om åpenhet i NAV er helt flott, men kom også med de gode historiene, med det positive som kan gi oss energi i hverdagen:-)