Lamitan National High School

That's a Good Question, Now What??? Bakit ba tayo nag aral sa eskwelahan? Para maging Successful tama ba? Pero sa iskwelahan... ang pinag aralan natin ay English, Sibika at Kultura, P.E., Araling Panlipunan, Chemistry, etc. Lahat ng pinagaralan ay para maging isang mabuting
empleyado na nagtatrabaho para sa ibang tao.
Walang kahit isang subject na nagturo sayo kung paano talaga magiging successful. Let's take a look How many Years did we spend
in School: READ THE FULL ARTICLE HERE: