HUTECH - Sinh viên khóa 2016

Nơi chia sẻ, hỗ trợ, làm quen của Sinh viên khóa 2016 - Trường Đ...H Công nghệ TP.HCM - HUTECH.
Mọi bài viết liên quan đến bán hàng, tuyển dụng tại group BQT xin phép xóa nếu chưa xin phép đăng bài. Thành viên vui lòng hỗ trợ hỗ trợ BQT bằng cách report bài viết vi phạm để giúp Gr ngày càng là kênh thông tin bổ ích cho SV hơn.