Qatrunnada

bismillahirrahmaanirrahiim...
grup ini bertujuan untuk mewadahi muslim maupun muslimah yang hendak belajar/berbagi 'ilmu tentang Islam,
atau demi terwujudnya pendalaman terhadap 4 masalah...
1. Ilmu, yaitu mengenal Allah, mengenal nabi-Nya, dan mengenal Islam berdasarkan dalil-dalil.
2. Amal, ialah menerapkan ilmu ini.
3. Da'wah, ialah mengajak orang lain kepada ilmu ini.
4. Sabar, ialah tabah dan tangguh menghadapi segala rintangan dalam berda'wah kepadanya...
insyaAllah...kita terus berjuang menjadi muslim/muslimah kaffah.