4000 Χρόνια Ελληνικός Στρατός/ 4000 Years Hellenic Army

"Οι τρεις μεγάλες αρχές της στρατιωτικής τέχνης: συγκέντρωση δυνάμεων, κινητικότητα και ακλόνητη επιθυμία για ένδοξο θάνατο".