10 Σύστημα Ν/Προσκόπων Αθηνών

Ένα σημείο συνάντησης των παλιών και νέων μελών και φίλων της δεκάτης και όλων των Συστημάτων που Αρχηγός ήταν ο Μάριος Φώσκολος, ΚΙΜ!

ΓΙΑ ΒΙΡΑ ΓΙΑ ΜΟΛΑ ΓΙΑ ΛΕΣΑ ΓΙΑ ΜΑΣ ΔΕΚΑΤΗ ΟΜΑΣ