Internet Marketing for NEWBIES

Internet Marketing for NEWBIES,

מטרת הקבוצה להעשיר בידע שיווקי באינטרנט ומחוצה לו. הקבוצה תשמש את חבריה לשיתוף במידע, לקבלת ייעוץ והכוונה.

אין להעלות פרסומים, אלא תוכן העשרה.

בעת העלאת התוכן - חשבו על הקוראים, על החברים בקבוצה. האם התוכן יועיל להם בקידום הפעילות העסקית שלהם באינטרנט? אם כן, כן תרבו. אם לא, אל תעלו!

בהצלחה בקידום העסקים באינטרנט.