Newsky nhí nhố _ điên loạn

Hế hế, tuy rằng chúng ta đã tan đàn sẻ nghé, mỗi người một nơi. Nhưng có cái group này và nếu mọi người chịu khó vào thăm FB mỗi ngày thì có phi vụ ăn uống, đập phá, tụ tập, thậm chí là đi du lịch đi chăng nữa thì thế nào cũng thành công hết, mọi người nhể ;;)