MAKEDONSKA DIJASPORA

Идејата на оваа група е дружење на сите иселеници од Република Македонија, без разлика на нивната верска и национална припадност, размена на идеи, искуства, полемики на одредени теми. Сите членови кои ќе бидат забележани дека објавуваат недолични, навредливи или антимакеднски текстови и фотографии, ќе бидат исклучени. Битола, 09.06.2014