EdT Photo; Khon Kaen U

เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล เผยแพร่ข่าวสารทางการถ่ายภาพ ระหว่างพี่-น้องชาวเทคโนฯ และเพื่อน ๆ ผู้มีจิตใจรักในการถ่ายภาพ และเพื่อเป็นการเคาะสนิมที่จับมือรุ่นพี่ ๆ ที่จบออกไปแล้วไม่ค่อยได้จับกล้องถ่ายภาพ
ริเริ่มก่อการโดยนักศึกษาเทคโนโลยีการศึกษา โครงการพิเศษ ข รุ่น 23 ปีการศึกษา 2/2555