Kancelarija za mlade grada Pančeva

Formalno rečeno, Kancelarija za mlade je operativno telo koje brine o sprovođenju Strategije
brige o mladima grada Pančeva 2007-2012, osnovano 2007. godine, kao programski deo Odseka
za kulturu, informisanje, sport, brigu o mladima i civilni sektor Sekretarijata za javne službe i
socijalna pitanja Gradske uprave grada Pančeva.
Konkretnije, Kancelarija za mlade Pančeva (KZM Pa) je zamišljena kao servis koji pruža
podršku svim mladima i onima koji se na bilo koji način njima bave. Zadatak Kancelarije je da
okuplja mlade, kako bi zajedno radili na poboljšanju međusobnog informisanja o temama koje
su im značajne, otkrivanju potreba i problema mladih, zajedničkom iskazivanju i zadovoljenju
tih potreba i rešavanju problema, zajedničkom srovođenju ideja u delo... Drugim rečima, suština
KZM-a je da kontinuirano i na sve načine radi na tome da se mladi što bolje osećaju u svom
gradu i budu prepoznati kao ravnopravni i aktivni deo lokalne zajednice i uz sve to, da se kroz
kreativne, korisne, volonterske, zabavne, poučne i još mnogo kakve aktivnosti, upoznaju i druže.
Kancelarija za mlade služi i kao sredstvo uz pomoć kojeg se mladi pojedinci ili grupe mogu
povezati sa nevladinim sektorom, ustanovama i Gradskom upravom grada Pančeva, sa ciljem da
se olakša i unapredi međusobna komunikacija i saradnja na svim nivoima.
Detaljnije informacije o KZM Pa i njenim aktivnostima, mogu se dobiti svakog radnog dana
od 7.30 do 15.30 časova, u zgradi Gradske uprave, Trg kralja Petra I, br 2-4, na drugom spratu,
kancelarija broj 204.


Kontakt:

Marija Komanov
Saradnica za brigu o mladima i NVO
Kancelarija za mlade
[email protected]
013 308 907