DISCUS VIETNAM

Learning - Breeding - Sharing
Nơi giao lưu học hỏi, chia sẻ , tr...ao đổi kinh nghiệm nuôi và lai tạo các giống cá dỉa thuần chủng.