TAMBAYAN SA MGA BARKADANG KI-AT '"TBAK"'

nag himo ko ug payag para mka ki-at ug para malingaw tang tanan...