Group tourguide Quảng Bình

Nhóm dành cho anh em hướng dẫn viên tự do tại Quảng Bình. Với mụ...c đích hỗ trợ nhau trong công việc hướng dân viên, cụ thể là việc share lịch vào mùa cao điểm. Vào mùa cao điểm sẽ có những lịch bị trùng và sẽ có những ngày rãnh. Nên khi lập group này thì anh em có thể hỗ trợ nhau về vấn đề này. Nhằm khai thác tôi đó mùa cao điểm.
Bên đó chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ về dịch vụ, xe, nhà hàng, khách sạn, tuyến điểm...
Về miền Quảng Bình cần gì alo chúng tối.