GEYVELİLER SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

www.geyveliler.com

DERNEK YÖNETİM KURULU

Bülent KAYA - Başkan
Mustafa Pınar - Başkan Yardımcısı
Hamdi Mutluer - Başkan Yardımcısı
Mehmet Fuat Erdem - Genel Sekreter
Mustafa Karabıyık - Sayman
Soner Karakaya - Halkla İlişkiler
İbrahim Toy - Hukuk İşleri

DERNEK YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELER

Hüseyin Demir - Üye
Necati Pilavcı - Üye
Mehmet Özçelik - üye
Ali Rıza Dülek - üye
Ergün Toydemir - Üye
Ali Pınar - Üye

DENETLEME KURULU

Ekrem Yıldırım - Başkan
Hakan Demir - Üye
Saim Aşık - Üye

DENETLEME KURULU YEDEK ÜYELER

Hüseyin Sever - Üye
Fahri Çoşkun - Üye
Kenan Şimşirel - Üye