Udruga "Volim Omiš"

Jeste li ste za promjene u Gradu Omišu? Ako jeste ovo je mjesto gdje možete reći što bi promjenili u Gradu Omišu. Svi ste dobrodošli, sa prijedlozima, primjedbama i komentarima.Ciljevi Udruge su:

A . Promicanje interesa i aktivnosti mladih
- promoviranje tolerancije i nenasilja
- promoviranje kulturno-umjetničkih sadržaja
- poticanje kreativnosti djece i mladih
- širenje volonterstva i solidarnosti među mladima
- poticanje komunikacije među mladima
- promicanje svijesti o razvoju civilnog društva
- promoviranje ljudskih prava i ravnopravnosti spolova
- promicanje svijesti o razvoju informacijskog društva
B . Podizanje ekološke svijesti
- promicanje ideje očuvanja prirode i okoliša
- poticanje racionalnog korištenja prirode i njenih dobara
C . Promicanje kulture zdravog življenja

D . Unaprjeđenje ljudskih i tehnoloških potencijala na polju društvenog i tehnološkog razvoja.
E . Stalno traganje za ekološki prihvatljivijim izvorima energije i njihova promidžba.
F . Razvoj modela nenasilnog i ekološki svjesnog društvenog razvitka.
G . Konstantno traganje za alternativnim pravcima u unaprijeđenju postoječeg sustava
H . Izgradnja mehanizama međuljudske suradnje i zajedničkog građanskog djelovanja na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini
I . Javno osvještavanje o problemima zajednice i predlaganje i zagovaranje pozitivnih rješenja nastalih problema
J . Sudjelovanje u izgradnji demokratskih institucija i mehanizama na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini s posebnom pažnjom posvećenom izgradnji ekološko tehnoloških mehanizama
K . Razvoj društveno odgovornih institucija civilnog društva
L . Sudjelovanje u procesima izgradnje vladavine prava na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini