Keluarga Allahyarham Haji Awang - KAHA

Ahli keluarga keturunan Allahyarham Haji Awang Kg Tapang, Kota Bharu, Kelantan