Češka beseda Virovitica

ČESKÁ BESEDA VEROVICE
ČEŠKA BESEDA VIROVITICA

SÍDLO / SJEDIŠTE:
ZRINSKI VRT 11
33000 VIROVITICA
033 725-035

e-mail:
[email protected]

Website: www.virovitica.net/beseda

http://www.facebook.com/group.php?gid=118752138155018&v=info

PŘEDSEDKYNĚ / PREDSJEDNICA:
JASNA BERGER,
mob. 098 96 919 37
[email protected]

TAJEMNICE / TAJNICA:
MIRJANA MILINOVIĆ,
mob.098 524 029
[email protected]
[email protected]

Z historie /Povijest
Byla založená 29.června 1919
Podnět k založení dal Rudolf Kopřiva majítel hospody ve které se beseda i nejvíce scházela.
Beseda neměla nikdy svůj vlastní prostor, jeden z důvodu přerušovaného působení
První předseda byl Vjekoslav Ružička


IZ POVIJESTI
Osnovana je 29.lipnja 1919. godine
Prvi predsjednik bio je Vjekoslav Ružička
Inicijator za osnivanje bio je Rudolf Kopřiva, vlasnik gostione koja je bila na lokaciji današnjeg parkarilašta, preko puta županije, u čijim društvenim prostorijama su se Česi najviše okupljali.
Beseda nikada nije imala vlastite prostorije, što je jedan od osnovnih uzroka djelovanja besede s prekidima.
Jeden z předsedů besedy byl hudebnik, pedagog a hudební skladatel Jan Vlašimský (1862 –1942)

Díky jeho všestranné činnosti a entusiasmu beseda v létech 1923-1926 intenzivně působyla v kulturním životě Virovitice

Beseda organizovala kulturní večírky v restauraci “Zlata”, letní zábavy v Milanovci, přednášky o významných osobnostech a datech z českých dějin, organizovala návštevy sousedních besed a hudebniku z Prahy ve ViroviticiDalši významna osobnost z virovitických dějin a funkcionář v besedě byl i geodeta a malíř František Červenka známí po malbách virovitického kraje a vedut.

Současnost
Beseda znovu založená 4.května 2002,
má 200 členů
Zviditelňuje významné Čechy, kteří zanechali stopy v kulturním životě Virovitice
Beseda pokračuje v získávání údajů o hudebníkovi Janu Vlašimském a tradičně organizuje kulatý stůl o nových poznatcích

DANAS
Beseda je ponovno osnovana 4.svibnja 2002.godine
ima 200 članova
Otkriva Čehe, koji su ostavili traga u kulturnom životu Virovitice
Beseda istražuje podatke o glazbeniku Janu Vlašimskom i tradicionalno organizira okrugli stol o novim spoznajama


Největší besední píchou je uspořádaní hudební manifestace Jarní tony Jana Vlašimského a spolupráce s dalšími městskými sdruženími a institucemi v organizací celoměsičního hudebního dení ve Virovitici

Na úrovní Svazu Čechů zapojuje do Programu Jarních tónu Jana Vlašimského ostatní České besedy ve Dnu České kultúry.
Besedě byla udělená pamětní plaketa Obce Všeň (rodného města Jana Vlašimského) za rozvijení hudebního dedictví všeňského rodáka Jana Nep.Vlašimského (20. května 2005)

Mezinárodní spolupráce byla verifikována memorandem mezi Obci Všeň a Besedou (21.května 2006).

Pohostinská vystoupení Českých besed organizována pro veřejnost

Suorganizace kulturníh programů s městskými spolky , institucemi a menšinovími združeními (výstavy –czech press photo 2002,Týden českého filmu2008)

Organizace humanitních akcí ( spoluorganizace koncertu, prodejní výstavy donovaných výtvarných prací členek besedy)

Český dům
Beseda vlastní část objektu( 100m2)v ul. Matije Gupca 14 ,ve Virovitici,díky finanční potpoře RCH a ČR.
Pokračuje v pořizování dalších 100 m2.
Rekonstrucí objektu se plánuje zachovat jeden z pozustalích objektů ambientálních hodnot a úpravou interiéru plánuje se funkčně vyhovět požadavkům rozmanité činnosti besedy.
Druhým rokem beseda pro svoji činnost používá polivalentní sál vel. 200 m2. v majetku města Virovitice na Trgu kralja Zvonimira 1.


Češki dom

Beseda ima u vlasništvu dio objekta u ul. ul. Matije Gupca 14, u Virovitici, zahvaljujući financijskoj potpori RCH i ČR.
Rekonstrucíjom objekta planira se spasiti od propadanja jeden od preostalih objekata ambijentalnih vrijednosti a uređenjem interijera planira se funkcionalno udovoljiti zahtjevima raznovrsnih programa koji se odvijaju u besedi.
Trenutno beseda koristi gradski prostor, polivalentní prostoriju vel. 200 m2., na Trgu kralja Zvonimira 1.

SKUPINY
HUDEBNÍ SKUPINA
Hudebníci hrají v malém orchestru, který doprovází smíšený pěvecký sbor a tanečníky a vyhrává na tanečních večircích
Počet členů:hudebníku 8 a dva solo zpěváci
Vedoucí Rudolf Halupa , tel. 730-555

SEKCIJE
GLAZBENA SEKCIJA
Glazbenici su okupljeni u malom instrumentalnom sastavu koji prati solo pjevače zbor i folklornu skupinu, te svira na plesnim večerima.
Broji 8 članova i dva solo pjevača
Voditelj je Rudolf Halupa , tel. 730-555


Dechový orchestr,vystupuje na přehlídce krajanských dechovek, dožínkach a besedních akcích.

vedoucí Alojz Ditrih(2002-2006), Antun Horak (2006-2007) a Rudolf Halupa od r.2008Smíšený pěvecký sbor
Počet členů: 25
Vedoucí Mirjana Milinović (2004-2006)a Rudolf Halupa vede sbor od listopadu 2006.
Tradičně vystupuje na vanočním koncertĕ v kostele Sv.Rocha, na Krajanských zpěvankách, na Všeňském létě v ČR, na pohostinských vystoupeních v Českých besedách, na Jarních tónech Jana VlašimskéhoDIVADELNÍ SEKCE
Počet členů :10
Vedoucí Zdenko Per, tel. 728-557
Zůčástní se Přehlídky divadel v Lipovci a pohostinské vystoupení v Českých besedách a kulturních programech které uspořádá beseda
Zamilovala si skeče Felixe HolzmannaTANEČNÍ SEKCE
Počet členů –deti a mládež 16
Tančí klasické a latinoamerické tance
Během letních mesících ( 2006-2007) organizována letní škola tanců s Lukou Matovićem.


Má nedostatek pomoci stáleho choreografa ve folkloru
Zůčástní se Programu na úrovní Svazu Čechů, pohostinských vystoupení v besedách, spolupracuje se základní školou(výuka českého jazyku) v koprodukci tanečně divadelních programech.
Vedoucí skupiny Jasna Berger,mob. 0989691937


UMĚLECKÁ SEKCE
Počet členů: 10
Aktivně působí výtvarnice,členky besedy
Mají za sebou velikou humanitní akcí.Donaci obrazů a pomoc z výdělku umělci Jaroslavu Krejčí za povodně Prahy, výstavu obrazů ve Vyškovu v ČR,a v Rijece.
V sekci jednou týdně je možno zůčasnit se kreativním dílnam(vyšivání,výroba korálek,)různé umělecké techniky.
Vedoucí sekce je Jasna Berger


KUCHAŘSKÁ SEKCE
Počet členů: 1o
Mezi početnejší ženskou populaci zapojil se pár mužských fanoušku,což spestřuje činnost sekce.
Místo dosavadní vedoucí Aničky Horakove (2002-2007.),od 2008 sekci vede Mira Vodvárková, tel.787-040
Velice úspešně a kreativně je zapojená do všech besedních a Svazovích akcí a také i na úrovni města .Představovala se svímí výrobky na stánku při Dnech spolku VPŽ (2006).
Nedostatek vlastního prostoru a kuchyně omezuje činnost a plány sekce.
.


SPORTOVNÍ SEKCE
Počet osob:10
Vedoucí: Vladimir Doppler,
Aktivní kuželkářský kroužek.
Má za sebou turnaj městských kuželkářských spolků.
Plánuje organizovat mezinárodní turnaj kterého by se kromně besed zůčásnili i kuželkáři z ČR.


HISTORICKÁ SEKCE
Aktivnĕ působí od 2002 roku.
Zpracováni vyhledaných údajů do monografie o Vlašimském svěřeno je dějináři dr.sc.Vjenceslavu Heroutu
Organizaci tradičního kulatého stolu na tema Co známe o Janu Vlašimském vede Jasna Berger
Organizací kvizu pro děti o Vlašimském (Den české kultury2008 )beseda popularizuje jeho osobnost.
Část poznatků o Vlašimském a činnosti besedy zveřejněná je v Zavičaju, časopisu ogranka Matice Hrvatske ve Virovitici .UČENÍ ČESKÉHO JAZYKA
Probýhá pro děti ve základní škole Vladimir Nazor od šk.r.2006/07a07/08,od2002-2005r. děti učili český jazyk v besedě Jasna –Per Kožnjak a učitelka z ČR Bohdanka Šolcová
Dospělé učí Jasna Berger a učitelka z ČR, Helena Kresová
V Městské knihovně beseda s Ústřední knihovnou pro českou menšinu 2007 organizovala Český koutek s prvních 50 knih.


SCHÁZENÍ SEKCÍ
PONDĚLÍ: Učeni jazyku 18 -20h
smíšený sbor 20- 22h
ÚTERÝ : Umělecká sekce 18- 20h
Divadelní sekce 20-22 h
STŘEDA : Hudebnísekce 20-22 h
ČTVRTEK: Hudební sekce 20-22 h
PÁTEK : Taneční sekce 18-20 h
smíšený sbor 20-22 h
Ostatní sekce se schází dle potřeby a plánovaných akcí

Rad sekcija
PONEDJELJAK: Učenje jezika 18 -20h
mješoviti zbor 20- 22h
UTORAK : Umjetnička sekcija 18- 20h
Dramska sekcija 20-22 h
SRIJEDA : Glazbena sekcija 20-22 h
ČETVRTAK: Glazbena sekcija 20-22 h
PETAK : Plesna sekcija 18-20 h
mješoviti zbor 20-22 h
Ostale sekcije sastaju se ovisno o planiranim programimaČeška manjina u Hrvatskoj, članovi, obožavatelji...