K58-Khoa Hóa-Đại học KHTN-ĐH quốc gia Hà Nội

Nơi học tập tâp trao đổi nói chuyện của sinh viên khóa K58 - Khoa Hóa - Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Hà Nội !