АДЗНМ "Гусле", Кикинда

Академско друштво за неговање музике "ГУСЛЕ" из Кикинде основано је далеке 1876. године. Друштво данас у више секција окупља преко 600 активних чланова, истинских заљубљеника у музичко-фолклорно и хорско стваралаштво.

Поред редовног, свакодневног рада и одржавања режима проба свих секција програмска активност се огледа у организацији концерата, фестивала, студијска етномузиколошка и етнокореолошка истраживања (етнокамп), издавачка делатност, израда ношњи (сценских костима), међународна сарадња ... итд.

Секције:
- школа фолклора (шест група) – Драгослав Танацков, Магдалена Шебул и Игор Попов
- дечји извођачки фолклорни ансамбл – Магдалена Шебул и Игор Попов
- извођачки фолклорни ансамбл – Игор Попов
- школа тамбуре – Милан Војновић
- тамбурашки оркестар – Милан Војновић
- секција народних инструмената – Зоран Петровић
- велики народни оркестар – Зоран Петровић
- мушка и женска певачка група – Игор Попов и Магдалена Шебул
- изворна народна група – Драгомир Малогајски
- изворна група „ГАЈДАШ И БЕЋАРУШЕ” – Бранислав Зарић
- ансамбл за модерну музику – Зоран Петровић
- дечји хорић ЦВРЧАК - Магдалена Шебул

Уз набројане секције у оквиру Друштва ради и РАДИОНИЦА ЗА ИЗРАДУ КОСТИМА (Тот Јолан - костимограф) и КЛУБ ПРИЈАТЕЉА ДРУШТВА.
ЗНАЧАЈНИ ПРОГРАМИ И ПРОЈЕКТИ

•Од оснивања до данас приредили смо више од 4.400 концерата;
Гостовали смо у више од 300 места у земљи и иностранству;
•Штампали смо велики број композиција;
•Издавали смо и издајемо ГУДАЛО, први музички часопис на Балкану;
•Нашим хоровима су дириговали познати југословенски композитори: Јосиф Маринковић, Роберт Толингер, Хранислав Хартл и чувени диригенти Матијас Мелихар, Франта Вах и Радивој Терзић Браца;
•ГУСЛЕ су покренуле акцију оснивања савеза српских певачких друштава;
•Организовали смо 1931. године први радио пренос у Србији;
•Снимили смо више ТВ филмова ;
•. . .
•Из наших редова и данас долазе врхунски уметници као што су пијаниста Јасминка Станчул и мецосопран Јелена Бодражић;
•Иницијатори смо за оснивање смера за образовање стручњака за област традиционалне игре који по први пут у историји почео са радом од октобра 2006. у Кикинди...

Референце су током целе историје Друштва значајне, али навешћемо само неколико новијих:

•1993. смо реализовали Међународни фестивал гајдаша

•2002-2011. смо реализовали ФЕНОК-Међународни фестивал народних оркестара

•2002-2011. смо реализовали ЕТНОКАМП - СТУДИЈСКО ИСТРАЖИВАЊЕ ВОКАЛНЕ, ИНСТРУМЕНТАЛНЕ И ИГРАЧКЕ ТРАДИЦИЈЕ БАНАТА када је током истраживања прикупљен веома велики број теренских записа чију обраду перманентно реализујемо. Истраживање је академски вођено од стране професора етномузикологије са Музичке академије у Новом Саду и ФМУ у Београду. Учествовали поред наших чланова и руководилаца и професори и студенти Академија из Новог Сада и Бања Луке, ФМУ из Београда и Музичке академије из Сегедина.

•Интензивна међународна сарадња и гостовања наших ансамбала – Бугарска, Мађарска, Румунија, Немачка, Швајцарска, Кореја, Словачка, Чешка, САД, Турска, ...

СТРУЧНИ РУКОВОДЕЋИ КАДАР ДРУШТВА:
Проф.др Спасоје Граховац - Председник Скупштине Друштва
Мр Миланка Маљковић – Председник Управног одбора Друштва
Зоран Петровић, директор
Душан Дејанац, секретар
Вукица Лазарев, организатор
Главни уметнички руководилац Друштва: Игор Попов