Hỏa Phụng Quần Hâm Hội Quán

Với những bạn đã theo dõi Hỏa Phụng Liêu Nguyên chắc chắn đều cô...ng nhận Bát Kì chính là linh hồn của bộ truyện này. Những mưu kế nhiều tầng liên tục được sử dụng như hack não người xem, nhiều tình huống khiến chúng ta không thể biết đâu là thật đâu là giả, ai sẽ là người thắng ai sẽ là người bại nếu Hỏa Phụng Liêu Nguyên không dựa trên lịch sử. Có thể nói sự ảo diệu trong việc dụng mưu ở tác phẩm này đã ở mức chuẩn mực mà mọi bộ truyện khác nên học tập.