Gruppe for særligt sensitive (HSP) i Aalborg

FB-siden er en informations/debatgruppe, hvor alle medlemmer kan komme med indlæg. Det forventes, der bliver holdt en sober tone, og personkritiske indlæg accepteres ikke.

Møde-Gruppen er en lokalafdeling til HSP-foreningen.

Formålet er at mødes med ligesindede i et frit forum, hvor det at være særligt sensitiv er i centrum.
Det er tænkt som en inspirations/netværksgruppe og ikke som en terapigruppe.

Den anden onsdag i hver måned er der et møde hvor "ordet er frit".
Ca en gang månedligt er der tema-aften med/uden oplæg om et relevant emne.
Det tilstræbes at der til alle møder er mindst en fra styregruppen tilstede som ordstyrer/mødeleder.

Man skal være medlem af HSP-foreningen for at deltage i møder - dog er nye velkomne et par gange inden stillingtagen til medlemsskab.

Man kan se detaljer for de planlagte møder i gruppens "begivenheder".


Både på FB og til møderne er der følgende retningslinjer:

• Vi har tavshedspligt. Hvad et medlem fortæller af personlige
oplysninger må ikke fortælles videre til andre uden for gruppen.
• Døm og vurder ikke de andre negativt.
• Vær åben og positiv over for de andre. Man kan godt være uenig, men
man skal være ordentlig.
• Respekter de andre i gruppen.
• Vær ansvarlig over for dig selv og gruppen.
• Vi er ikke professionelle behandlere og skal derfor ikke handle derefter.
• Vi ønsker at skabe en givende, positiv og konstruktiv gruppe.
• Vi vil styrke hinanden i vores ressourcer, lære om hsp, finde værktøjer
og udveksle erfaringer.
• Gruppen kan vælge at mødes til andre samværs aktiviteter såsom café
besøg, biografture, teater og foredrag om hsp.

Ved spørgsmål kontakt gerne admin. eller en fra styregruppen, som består af:

Trine Bornemann Søndergaard
Marianne Krogh Østergaard
Lars Brosbøl Christensen
Lise Hjelm