‫IBC עולה מדרגה - נקדם עסקים ביננו גם בפייסבוק‬

קבוצה זאת נולדה לצורך קידום עסקים בפייסבוק בקבוצה זו אין מדובר אך ורק על פלטפורמה לשיווק וקידום אישיים בדרך ישירה - זוהי קבוצת עבודה בה החברים משתפים מנסיונם מעלים את החשיבות של הפעולות שהם עושים לקידום העסק שלהם ולקידום קבוצתם הפיזית מעלים שאלות תהיות ובעיות ומבקשים עצה מספרים על שיתופי פעולה מוצלחים נותנים עדויות של חברים על מפגשים מוצלחים ועל פעולות חיבור שונות שהניבו תוצאות עסקיות
כך נעבוד בשיתוף פעולה ונזכה בהצלחה מכל הכוונים כי רק ביחד נצליח!