iPad i Förskolan

Här kan man som Ipadanvändare ställa frågor, lämna tips och tankar kring applikationer och metodiken kring arbetet med Ipads på era förskolor.
Många frågar efter tips på specifika appar inom språk, matte, modersmål och värdegrund. tips på dess finner ni via följande länkar.
Modersmål : http://www.pappasappar.se/modersmalsappar/ (rekommenderas av Skolverket)
Svenska språkappar: http://www.pappasappar.se/svenska-sprakappar/
Matteappar: http://www.pappasappar.se/matteappar/
Värdegrund: http://www.pappasappar.se/social-kompetens-vardegrund/