‫לשכת מנתחי מערכות מידע בישראל‬

"לשכת מנתחי מערכות מידע בישראל" היא הגורם המקצועי המרכזי והמוביל בתחום מערכות מידע וטכנולוגיית המידע בישראל.הלשכה הוקמה במטרה לפעול לקידום מקצוע ניתוח מערכות המידע ולייצוג חברי הלשכה בכל העניינים המקצועיים הנוגעים להם."לשכת מנתחי מערכות מידע בישראל" החלה את דרכה כ"איגוד מנתחי המערכות" בשנת 1968, ובשנת 1994, במלאת חצי יובל להקמת האיגוד, הוא הפך ללשכה. היום מונה הלשכה אלפי חברים פעילים, המהווים את עילית בעלי המקצוע בתחום מערכות המידע בישראל.