Hedefors

Universum - Vintergatan - Jorden - Europa - Skandinavien - Sverige - Västra Götaland - Lerum - Stenkullen - Hedefors By

Området kring Hedefors har genomgått många förändringar under historien. Även det gamla fallet i Hedefors har på flera sätt förändrats över tiden. År 5600 f.kr var havsytan i samma nivå som nacken på dagens fall, det vill säga ca 20 meter över dagens havsyta. Sedan gjorde landhöjningen att kustlinjen sakta drog sig tillbaka och därmed bildades fallet i Hedefors. Detta inträffade ca 5000 f.kr när havsytan var belägen ca 15 meter över dagens (Sveriges Geologiska Undersökning).

Säveån har utnyttjas som kraftkälla sedan många hundra år tillbaka. Redan på 1500- talet fanns det en tullkvarn och såg vid Hedefors (Byggnadsminnesförklaring av Hillefors grynkvarn). Under 1600 och 1700-talet var kvarnbyggnader mycket vanliga i området och så även vid Hedefors. Vid kullen (bilaga 1) fanns även Sveriges första mekaniska bomullsspinneri anlagt på 1790-talet (Kjell Schröder). I slutet av 1800-talet dämdes hela ån vid Hedefors för första gången. Detta gjordes år 1880 i samband med en stenbro som sträckte sig över ån strax uppströms fallet. Fördämningen innebar vid denna tidpunkt en höjning av vattennivån uppströms fallet med ca 1-2 m (21,75-22,59 möh).

År 1884 startades Hedefors väveri. Man producerade skjorttyger, grova pikeer och arbetsbyxor. År 1938 fusioneras väveribolagen Druvefors och Hedefors under namnet Drufvefors Väfveri AB (mål A.M.36/1944, Hedefors genom tiderna 1983). År 1943 fick Drufvefors Väfveri AB tillstånd att dämma vattnet ytligare till 23,12 möh.

År 1947 får Drufvefors Väfveri tillstånd att bygga ett nytt vattenkraftverk med ny dammanläggning strax nedströms den gamla bron (bilaga 9). Denna ombyggnation står klar 1953. I och med detta har man nu byggt i själva fallet och troligen modifieras de naturliga förutsättningarna genom sprängningsarbeten (mål A.M. 18/1947). Frötuna kraft tog över driften från Drufvefors 1972 och drev kraftverket till 1984, då Lerum Energi AB tog över kraftverket.

Vad har hänt sedan dess då? Flera generationer har växt upp och levt sina liv där. Dessa är vi.. Hedeforsarna. :D