Hanging with Hayley

ENTRY #10
"ROAD FOR TRANSPARENT"
mixed media
18"x18"
artist: Johale Cadiz Mga bata kini nga nagpakaban sa katilingban, bahin kini sa bugnung lugaynun nga diin bisag asa ga kalat-kalat sa kalibutan sa pulitika , mao nang gusto sa mga bata nga ilang ibutang sa kahayag ang ilang uma-abot nga kaugmaon ug hinaut nga matutukan kini sa atong kadagkuan nga nakalingkod sa pinakataas nga hut-ong sa katilingban