Vietnam Marketing & Communications Group

VMCC - Vietnam Marketing & Communications Club - "where marketers connect" - Nơi gặp gỡ và chia sẻ của cộng đồng marketing, thương hiệu và truyền thông Việt Nam!

Website chính thức: www.vmcc.org.vn

+ Các thành viên chỉ post bài liên quan đến Tiếp thị, Truyền thông
+ Không post quảng cáo, từ thiện (trừ những việc đó liên quan đến kiến thức lý thuyết và thực tế về MARCOM)
+ Chỉ thành viên chính thức được phép post trực tiếp thông tin tuyển dụng, sử dụng tag dạng [TUYỂN DỤNG - HÀ NỘI]...
+ Cá nhân tổ chức muốn đưa tin tuyển dụng vui lòng gửi vào email contact [at] vmcc.org.vn - tiêu đề ghi rõ [TUYỂN DỤNG - VMCC]...
+ Các thông tin mang tính quảng cáo lộ liễu, thông tin không có giá trị thông tin cao, thông tin không phù hợp với tinh thần chia sẻ và học hỏi cũng có thể bị BQT xoá mà không cần báo trước.