Internet Job Online

กลุ่ม Internet Job Online นี้สร้างขึ้นมาเพื่อ เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีความฝันอยากมีธุรกิจส่วนตัว ที่มีรายได้ที่มั่นคงในระยะยาว เปรียบเหมือนการปลูกพืช ที่แรกๆผลผลิตอาจยังไม่ได้รับประทาน แต่ได้ผลตอนหลัง ทางเรายินดีในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับโมเดลธุรกิจในรูปแบบ network marketing ทางเรสยินดีให้ข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์และแนวทางการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาหลายๆท่านได้มีทางเลือกในการตัดสินใจ ในการลงทุนธุรกิจรูปแบบนี้