Wymiana informacji o konferencjach

BEZ TAGÓW KASUJEMY!
=> ZANIM cokolwiek zamieścisz - przeczytaj ZASADY!
https://www.facebook.com/groups/129644627151978/doc/389535741162864/

=> Konferencje z dziedziny humanistycznej (politologia, stosunki międzynarodowe, prawo, historia)

=> informacje o konferencjach prosimy wrzucać w formie dokumentu