Geology D. of shahroud university

 دانشکده علوم زمین

رئيس دانشکده: غلامحسین کرمی


گروه زمين‌شناسی در سال 1369 در مجتمع آموزش عالی شاهرود، با پذیرش دانشجو در دو دوره روزانه و شبانه و در مقطع کارشناسی زمین‌شناسی محض راه‌اندازی شد و هم‌زمان با شروع فعالیت آموزشی نسبت به تجهیز و تکمیل آزمایشگاه‌ها و جذب هیأت علمی اقدام كرد. تاکنون 20 سال از فعالیت این گروه آموزشی می‌گذرد که در طی این مدت آزمایشگاه‌های مورد نیاز جهت فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی راه‌اندازی و تجهیز شده‌اند. در طی این مدت تعداد زیادی کارشناس زمین‌شناسی تحویل جامعه علمی و تخصصی کشور شده‌اند. تعداد قابل توجهی از فارغ‌التحصیلان این رشته در مقطع کارشناسی ارشد پذیرفته شده‌اند و برخی نیز در مقطع دکتری مشغول به تحصیل می‌باشند. در سال 1382 هم‌زمان با تبدیل دانشگاه شاهرود به دانشگاه صنعتی شاهرود، گروه زمین‌شناسی به دانشکده علوم زمین ارتقاء یافت . در این سال اقدام به پذیرش دانشجو در گرایش زمین‌شناسی کاربردی شد. در سال 1379 دوره کارشناسی ارشد پترولوژی، در سال 1382 دوره کارشناسی ارشد زمین‌شناسی زیست محیطی و در سال 1383 دوره کارشناسی ارشد آبشناسی و در سال 1388 دوره کارشناسی ارشد تکتونیک و دوره دکترای پترولوژی در این دانشکده راه اندازی شده است . مجوز راه اندازی دوره کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی نیز امسال اخذ شده است و برای سال1390 دانشجو پذیرش خواهد شد. دانشکده علوم زمین هم اکنون دارای 15 نفر عضو هیات علمی با تخصص های مختلف زمین شناسی است که از این تعداد یک نفر استاد، سه نفر دانشیار و بقیه استادیار می باشند. علاوه بر این دارای چهار کارمند غیر هیات علمی است که هر چهار نفر دارای مدرک کارشناسی ارشد می باشند.