Christen gemeente "House Of Worship Almere"

Christengemeente House of Worship Almere (HOWA)

Leiderschap bestaat uit:

Herders /Voorgangers
Julius & Angelique Rahayaan

Oudsten
Ietje Labobar
Ruud & Jolande Nagtegaal
Pieter-Jan Groenhuijzen

Ministres Jimmy & Safina Ista

Diaken
Mathilde Stuijvenberg

Elke zondagochtend dienst van 10.00 uur t/m 13.00 uur
o.b.s de Zeetuin Montiverdistraat 5 1323 AE te Almere

Elke woensdag bijbelstudie/gebedsavond 20.00 uur t/m 22.00 uur.
Bel voor info 33100131

HOWA Is een plaats:
• waar aanbidding (Joh 4:23-24) een Levenstijl is/wordt
• waar door prediking (Jes 61:1-2) het Levende woord wordt gebracht en toegepast
• om je te laten toerusten, bekrachtigen, bemoedigen (Jes 60:1) tot de juiste Levenswandel
• om uit te zenden (Math 28:19-20), een zegen te zijn voor vele Levens
• om uit te reiken (Math 25:40), Leven te brengen

Bij deze vijf pijlers komt telkens het woord LEVEN terug.
HOWA betekent in onze taal ( HAWA) GEUR/ADEM; ruah, Zijn levensadem.
HOWA is in onze taal ( HAWA ) ook de naam van Eva; wij zijn ZIJN bruid! Amen.

U bent van harte welkom!!