"Særligt sensitive/HSP"-gruppe for alle med en mening om emnet

Læs beskrivelsen før du anmoder om medlemsskab!
Læs retningslinierne, før du laver opslag!


Velkommen til dig, som er en (eller kender en) af de 15-20% af befolkningen, der har det højsensitive karaktertræk, som Elaine Aron beskriver og forsker indenfor.
Læs mere her:
http://www.hsp-foreningen.dk/hvad-er-hsp/


RETNINGSLINJER:

Opslag som afviger fra retningslinjerne kan blive slettet uden varsel.

Gruppen er fortrinsvis til DEBAT, og alle relevante emner må debatteres – men vi forlanger:

1) at du gør dit opslags relevans tydeligt i forhold til det sensitive karaktertræk.
Skriv hvorfor du deler dette med os, og hvorfor du tænker HSP/ikke HSP i forbindelse med det.
Div. billeder/links/artikler/tekster fra andre kilder skal altid præsenteres.
Vær også opmærksom på at ikke alle elektroniske medier viser links ens. Det er venligt, at give andre muligheden for at vælge links og lignende til eller fra ud fra din præsentation.
Alt sammen bidrager til en brugervenlig oplevelse i gruppen.

2) at der kommunikeres med: respekt - accept - åbenhed - tolerance.
Tonen skal være sober og respektfuld overfor andre, også selvom vi har forskellige meninger og holdninger. Vi er følsomme mennesker, der deler følsomme emner, og der vil hen ad vejen ske misforståelser. Man skal derfor være villig til at stille uddybende spørgsmål samt at uddybe sin mening, hvis der stilles spørgsmål, eller hvis man føler sig misforstået.

Se evt. om emnet allerede er oprettet (det er det ofte). Søg under luppen i højre hjørne og
fortsæt eventuelt i en eksisterende tråd.

#Hjemmesider/blogs/facebooksider:
Må gerne deles (under forudsætning af at pkt. 1 og 2 overholdes) - husk også at tilføje link i gruppens "fil" til formålet.
Der er også filer, hvor der kan deles relevante links såsom artikler, musik, fotos og andet godt.

#Reklamer for diverse events = begivenheder!
Opslag af reklame-karakter og info om events skal opslås under BEGIVENHEDER.
På den måde kommer reklamerne både på gruppens væg og bliver gemt i "begivenheder" i kronologisk orden, så de er lette at (gen)finde.
Begivenheden skal sættes som "offentlig".
"Begivenheds-knappen" finder du i bjælken under vores gruppebillede for dem der går via pc, og for dem der går via Ipad el.lign. skal du logge på Facebook via Safari/internetknappen (altså udenom Facebook-appen) og oprette som ovenover beskrevet.

For almene brugere af gruppen - hvis I ikke ønsker diverse invitationer og andre opslag fra gruppen i jeres notifikationer, anbefaler vi jer at slå notifikationer fra ved de enkelte opslag, eller vælge at "ikke følge gruppen".

Vi bestræber os på kun at godkende anmodninger fra personlige profiler, dvs. profiler, hvor man umiddelbart kan "se" en person bag. (altså ikke firma-profiler)


Håber du får glæde af gruppen
Hilsen administratorerne
Lise Hjelm og Lis Engelbrecht Appel