eLearning MMO with Google

"Tôi thực sự mong muốn bạn thành công, trở thành các triệu phú trẻ tuổi. Họ đã bắt đầu thế nào? Chắc chắn cũng chỉ với một cái máy tính. Và điều quan trọng họ trang bị cho mình những nền tảng kiến thức vững chắc để thành công, vì thế tôi sẽ hết sức mình thắp lên ngọn lửa đam mê trong mỗi các bạn" - Mr.Nguyễn Hưng