Khởi nghiệp tinh gọn

Nơi chia sẻ & cập nhật những kiến thức khởi nghiệp tinh gọn. Nhữ...ng kinh nghiệm thực tế, các bài học, những trải nghiệm từ các chuyên gia, các doanh nhân thành doanh trong nước & thế giới cùng các thế hệ startup Việt! Khơi dậy khát vọng khởi nghiệp Việt! Nghiêm cấm mọi hình thức quảng cáo, tuyển dụng, mua bán...