‫بچه های با حال شاهرود‬

..♥#############♥\n …♥###############♥\n ... ♥#################♥………………♥###♥\n ..♥##################♥……….♥#########♥\n ...….♥####...#############♥……♥#############♥\n …….♥################♥..♥###############♥\n ………♥################♥################♥\n ………..♥###############################♥\n …………..♥############################♥\n …………….♥#########################♥\n ………………♥######################♥\n ………………..♥###################♥\n ………………….♥#################♥\n ……………………♥##############♥\n ………………………♥###########♥\n ………………………..♥#########♥\n ………………………….♥#######♥\n ……………………………♥#####♥\n ……………………………..♥###♥\n ……………………………….♥#♥\n …………………………………♥\n …………………………………♥\n ……………………………….heart emoticon\n ……………………………..heart emoticon\n ……………………………♥\n …………………………♥\n ……………………….heart emoticon\n …………………….heart emoticon\n ………………….heart emoticon\n ………………♥\n ………….heart emoticon\n ………♥\n ……♥\n …..heart emoticon\n ……♥………………….♥…♥\n ……….♥………….♥…………♥\n …………..♥…..♥………………♥\n ……………….♥………………..heart emoticon\n …………….♥……♥…………..heart emoticon\n …………..♥………….♥….heart emoticon\n ………….heart emoticon\n ………..heart emoticon\n ……….heart emoticon\n ………♥\n ………♥\n ……….heart emoticon\n …………..heart emoticon\n ……………….heart emoticon\n ……………………..heart emoticon\n ………………………….heart emoticon\n ……………………………♥\n ……………………………♥\n …………………………♥\n …………………….heart emoticon\n ………………♥\n ………….heart emoticon\n …….heart emoticon\n …♥\n .♥………………………..♥….heart emoticon\n ♥……………………..♥………..heart emoticon\n .♥………………….♥…………….heart emoticon\n ..♥……………….♥………………♥\n …♥………………………………♥\n …..♥…………………………..heart emoticon\n ……..♥…………………….heart emoticon\n ………..♥……………….heart emoticon\n …………..♥…………..heart emoticon\n ………………♥…….heart emoticon\n …………………♥..heart emoticon\n \n ….(¯`v´¯)\n ….. ·.¸.·´\n …¸.·´\n .. (\n ☻/\n /▌♥♥\n / \ …..\n \n (●̮̮̃•̃) (●̮̮̃•̃)\n /█\ ♥/█\ا ...\n \n \n \n ***********************\n \n \n \n (¯`v´¯)\n `•.¸.•´\n ☻/\n /▌\n / \\n ╬═╬\n ╬═╬ \O\n ╬═╬ /▌\n ╬═╬ //\n ╬═╬\n ╬═╬ \O\n ╬═╬ /▌\n ╬═╬ //\n ╬═╬\n \n \n ***********************\n \n \n \n █♥ ★ ♣ Enjoy\n ██♥ ★ ♣ Your\n ███♥★ ♣ Time\n ████ ♥★ ♣ on\n █████♥ ★ ♣ our\n ██████♥ ★ ♣ group\n ███████♥ ★ ♣ we\n ████████♥ ★ ♣ hope\n █████████♥ ★♣ u\n ██████████♥ ★ ♣ like\n ███████████ heart emoticon ★ ♣ it\n \n \n \n --------------------------------------------------------------------------------------------------\n \n : لطفا این قسمت را مطالعه فرمایید\n \n \n .........|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯•.•¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|........\n ................Welcome Friends.............\n . ........|___________•.•___________|........\n \n \n ★★★★به گروپ خودتون خوش اومدید ★★★★\n \n \n \n در این گروه هر بحثی آزاد است ولی با رعایت قوانین و حقوق دیگران .\n \n دوستان عزیز برای اینکه همه در این گروه جمعی صمیمی و گرم و به دور از هر ناراحتی داشته باشند خواهشمندم قوانین زیر را رعایت کنند :\n \n \n 1- از گذاشتن مطالبی که به هر نحوی به شخص یا اعتقادات کسی بی احترامی می شود خودداری کنید .\n 2- از گذاشتن عکس های نا مناسب خودداری کنید.\n 3- در بحث های گروه از توهین کردن و مسخره کردن بقیه خودداری کنید .\n 4- از افرادی که جنبه بحث و انتقاد و ... ندارن خواهشمندم در گروه عضو نشوند .\n 5- تبلیغات ممنوع می باشد و\n در صورت مشاهده تخلف علاوه بر اخراج از گروه ریپورت می شوید .\n \n \n ازتون تشکر می کنم... دمتون گرم\n \n \n