Edukacija Crnogoraca o svojoj istoriji ;)

Доласком интернета информације су свијема доступне свуђе , и у било који вакат, лажи и фалцификовања Црногорске историје постала је традиција којој ћемо стати ногом за шију... ДОСТА ЈЕ БАЈКИ, ЕДУКУЈТЕ СЕ ЦРНОГОРЦИ!

Dolaskom interneta informacije su svijema dostupne svudje i u bilo koji vakat ,lazi falcifikovanja vise Crnogorske istorije nece bit !
EDUKUJTE SE CRNOGORCI !!!!