‫مصطفی ملکیان(Mostafa Malekian)‬

این گروه به منظور بحث و گفتگو پیرامون اندیشه های استاد ملکیان و به اشتراک گذاشتن مطالب ایشان ایجاد شده است.

**لطفا در این گروه فقط مطالب مربوط به استاد ملکیان را به اشتراک بگذارید.**

با تشکر