Arbetsterapeutprogrammet Örebro Universitet

En grupp för alla oss som studerar till Arbetsterapeut vid Örebro Universitet.

Tanken är att gruppen ska finnas som en länk mellan oss i de olika terminerna, en sida där vi kan hjälpa varandra, ställa och svara på frågor samt binda en gemenskap där vi kan planera gemensamma fester och sittningar eller litteraturkvällar - vad som än behagar. En ny gemenskap inom AT-programmet, helt enkelt!