Paea's Koloa fakatonga (tuuaki mo fakatau mai)

Koe koloa oku ou tuuaki atu i he peesi ni koe koloa ia oku tuuaki atu mei he LOLO 'a Halaevalu. "oku gofua pea 'ata pe ki ha faahinga taha kene tu'uaki atu 'ene koloa 'i he peesi ni, pea kataki pe 'e fiema'u keke faitaa'i ho'o koloa, fakaasi ai koe ha hoo koloa pea moe contact details kemo toki soki kiai moe kau fiemau......ikai ngata pe ai kapau oku ke fiemau ha koloa teke lava lelei pe o tuuaki koloa fiemau mei he peesi ni ....malo moe ofa lahi atu kiate kimoutolu ofa pe tetau fengaueaki!