E.K.İ. Kilimli Özel İlkokulu

Ereğli Kömür İşletmeleri Kilimli Özel İlkokulu mezunları

MERKEZ KİLİMLİ İLKÖĞRETİM OKULU (K.Ö.İ.)

Okulun ilk olarak eğitim ve öğretime başlaması, Cumhuriyet döneminden önce 1912 yılına dayanmaktadır.
Canlı ve yazılı kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre, okul 1912 yılında Devrekli İbrahim Bey idaresinde kurulmuştur.

1915 yılından itibaren bugünkü Merkez Camiinin yerinde, eski bir camide Ali Osman ATAMAN
(Ali Osman Hoca olarak tanınır) idaresinde hizmete devam etmiştir.

Cumhuriyetin ilanından sonra, Atatürk’ün emri ile kurs ve seminerlerden geçerek yeni yazı ile öğretime
başlamıştır.
Ali Osman ATAMAN 1915 ve 1931 yılları arasında Kilimli’de görev yapmış olup, bu okulda ilk olarak
yeni Türk harfleri ile eğitim öğretime başlatan öğretmenimizdir.

1917 yılında Atatürk caddesi ve Mehmet Ünlütürk caddesinin kesiştiği köşede (bugünkü Belediye Lojman
binasının bulunduğu yerde) iki derslikli olarak 1943 yılına kadar hizmete devam etmiştir.Okulun yeterli olmayışı
nedeni ile o zamanki okul müdürü Şükrü YAVUZ beyin gayretli ve yöre halkının yardımı ile Ereğli Kömürleri İşletmesi
(E.K.İ) tarafından beş derslikli bir bina yaptırılmıştır.

1943-1944 yılında okul bu binaya taşınmıştır. 1953 yılında özelleştirilerek Ereğli Kömürleri İşletmesine
devredilmiştir. Neticede E.K.İ Kilimli Özel İlkokulu adını almıştır.

1955-1956 öğretim yılında dört derslikli yeni bir ek bina yapılmış olup, dershane sayısı dokuza çıkarılmıştır.

Okul 01.Aralık.1982 tarihine kadar E.K.İ Kilimli Özel İlkokulu olarak hizmet vermiş, bu tarihte yapılan bir
protokol ile Milli Eğitim Bakanlığına devredilmiş ve Merkez Kilimli İlkokulu adını almıştır.

Öğrenci mevcudunun çoğalması ve binanın yetersizliği nedeni ile 1993 yılında ilk yapılan bina yıkılmış,
yerine bugünkü üç katlı ve 12 derslikli yeni bina yapılmıştır. 1955-1956 yılında yapılan dört derslikli ek bina
Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Daha sonra eğitilebilir çocukların velilerinin gayreti ve bakanlığın
desteği ile Sevgibağı İlköğretim Okulu olarak faaliyete geçmiştir.

Okul 1997-1998 öğretim yılında yasa gereği Merkez Kilimli İlköğretim Okulu adını almıştır.

Okulda 2001-2002 öğretim yılında 2 tane 6.sınıf açılmıştır. 2002-2003 öğretim yılında 2 tane 7.sınıf
ve 2 tane 6.sınıf ile eğitim öğretimi sürdürmüş olup, 2003-2004 yılında 8.sınıfı da açılmıştır.

Okul da 1 Anasınıfı Öğretmeni, 14 sınıf öğretmeni, 3 branş öğretmeni, 1 müdür yardımcısı, 1 okul müdürü ve
2 hizmetli kadrolu olarak görev yapmakta ve 437 öğrenci mevcudu bulunmaktadır.
(BİLGİ KAYNAĞI:KİLİMLİ BELEDİYESİ)