Aktivgruppen KBH. & Omegn.

KBH og Omegn er en af Korthaarsklubbens aktivgrupper. http://www....aktivgruppenkbh.dk/

Idegrundlaget bag aktivgrupperne er at disse er klubbens krumtap i det daglige arbejde i forhold til korthåren.

De enkelte aktivgrupper har typisk et bredt og alsidigt årsprogram, der eksempelvis kan indeholde følgende:

Ringtræning/udstillingstræning

Hvalpe -og unghundetræning/dressur

Træning til slæb -og apporterings prøven

Træning til apporteringsprøver

Træning til ræveslæbsprøver

Træning schweissprøver

Træning til Fuldbrugsprøver

Marktræning, forår og efterår

Sociale arrangementer hvor der ikke blot drejer sig om hunden men også familien

Foredrag/tema aftner.

I Korthaarklubbens regi holder aktivgrupperne apporteringsprøver og ræveslæb.