Монгол Хоточ Банхарын Бүлгэм

Монгол Банхараа дээдэлдэг тэжээдэг хайрладаг цэвэрээр нь үржүүлдэг сонирхдог сэтгэл нэгтэй бие биеээ хүндлэн харьцдаг
хэсэг бүлэг хүмүүсийн групп. Хэрүүл маргаан хийх , ёс бус үг хэрэглэх, бусдыг доромжлох энэ үйлдлийг үл тэвчинэ.