Information om Olydiga DIABETIKER

Detta är en grupp som skall stöda Olydiga Diabetiker med information och styra över de som önskar skriva till den slutna gruppen.
https://www.facebook.com/groups/511238985638450/
Jag önskar alla välkommna dit.