K53 FTU Family

“Cuộc đời có một bầu trời,còn ta có một đôi cánh"
Hãy để K53 FTU... Family tiếp thêm lòng đam mê, tiếp thêm nghị lực cho đôi cánh các em bay cao bay xa hơn nữa, bay đến cánh cửa của niềm vui, của tình đoàn kết,của tinh thần năng động - cánh cửa Đại học Ngoại thương này nhé!! <3